Integritetspolicy

Information om samtycke till lagring av personuppgifter och information om behandling av dina personuppgifter i samband med skolfotografering/idrottsfotografering.

1.1. Genom att kryssa i rutan ”Jag samtycker till att personuppgifter lagras” på Bildexpertens hemsida i samband med registrering eller beställning av bilder för påseende eller genom att skicka in fotolappen ni fått vid fototillfället till Bildexperten via post, samtycker jag till att Bildexperten behandlar och lagrar mina eller mitt barns personuppgifter enligt nedan.

1.2. Genom att lämna samtycke vid registrering på Bildexpertens hemsida eller genom att underteckna och skicka in fotolappen via post till Bildexperten bekräftar jag också att jag antingen är över 14 år gammal och därmed själv kan lämna samtycke till behandlingen
eller att jag är vårdnadshavare/förälder till den person under 18 år som samtycket avser och att både jag och barnets eventuella andra vårdnadshavare lämnar mitt/vårt samtycke till behandlingen.

1.3. Bildexperten är personuppgiftsansvarig för behandlingen. I den här texten kallas Bildexperten ”Vi” och den fotograferade eleven ”Du”.

1.4. Vi kommer att behandla personuppgifterna för att göra det möjligt för dig att, exempelvis via vår hemsida, få se de bilder vi tagit av dig och för att göra det möjligt för dig att köpa bilder och andra produkter från oss. Eller för att administrera er påseendebeställning.

1.5. De uppgifter som kommer att behandlas är de bilder som tagits vid skolfotograferingen/idrottsfotograferingen på din skola/idrottsklubb, uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om de eventuella beställningar du gör från oss och de uppgifter du ämnar om du är i kontakt med oss.

1.6. Uppgifterna har antingen hämtats in direkt från dig vid skolfotograferingen/idrottsfotograferingen eller har hämtats från din skola.

1.7. Uppgifterna kommer, om du inte gör någon beställning av produkter från oss, att behandlas hos oss i upp till 12 månader eller tills du återkallar ditt samtycke.

1.8. Om du gör en beställning från oss kommer uppgifterna, istället att för att behandlas med stöd av ditt samtycke, att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar med dig – alltså för att producera bilder, skicka dessa till dig och för att administrera betalningen av dem – och därefter för marknadsföringsändamål, i syfte att kunna marknadsföra våra produkter till dig. Sådan behandling kommer att ske under som längst ett år efter det att vårt kundförhållande med dig upphörde.

1.9. Sker beställning av bilder med den fotograferades vårdnadshavare som beställare kommer personuppgifter om beställaren att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar med denne på motsvarande sätt som de uppgifter vi behandlar om dig.

1.10. När uppgifterna behandlas bara för marknadsföringsändamål sker det med stöd av en så kallad intresseavvägning där vi
bedömer att vårt intresse att marknadsföra våra produkter till dig är ett sådant berättigat intresse som gör behandlingen tillåten.

1.11. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag som hjälper oss med produktion och distribution av skolfotoprodukter
såsom exempelvis tryckerier och brev- och paketleverantörer.

1.12. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter vi behandlar om dig och tillgång till de uppgifter vi registrerat genom att kontakta oss.

1.13. Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas.
Kontakta oss i så fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas.

1.14. Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

1.15. Under den tid som vår behandling av dina personuppgifter sker bara på grund av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt
samtycke genom att kontakta oss. Om du då återkallar ditt samtycke kommer de personuppgifter vi registrerat om dig att raderas (rätten att bli bortglömd). Samma sak gäller under den tid vi behandlar dina uppgifter bara för marknadsföringsändamål efter att kundförhållandet mellan oss och dig har upphört.

1.16. Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.imy.se

1.17. Våra kontaktuppgifter är Bildexperten, 969771-6943, Box 142 501 13 Borås, 08-533 340 90 och kundtjanst@bildexperten.se

Rätt att invända mot behandling för marknadsföringsändamål.
1.18. Du kan när som helst invända den behandling som sker marknadsföringsändamål. Gör du det kommer personuppgifterna om dig att raderas.

© Copyright 2008-2024 bildexperten.se. All information och bilder på bildexperten.se skyddas av upphovsrättslagen.

Lagkalendern

Kontakta oss så berättar vi mer.